Zakup i dostawa 3 urządzeń do masażu membranowego i 1 wielofunkcyjnego aparatu do elektroterapii, ultradźwięków i laseroterapii do sanatorium “YORK” w Ciechocinku 

Pobierz zapytanie ofertowe

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA ZP.1.07.09.2022.

Plik do ściągnięcia Rozstrzygnięcie postepowania ZP.1.07.09.2022 

Projekt grantowy pod nazwą  „Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w ramach osi 7.” nr RPKP.07.01.00-04-0035/20 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59414 – „Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Ciechocinku poprzez rozbudowę, modernizację i zwiększenie możliwości dostępu do rehabilitacji oraz leczenia uzdrowiskowego w Sanatorium „Willa York”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1247283 – Zakup usług budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie i modernizacji istniejącego budynku sanatoryjnego WILLA YORK w Ciechocinku

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58052 – wyposażenie sal

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59414 – telewizory

Sanatorium York 87-720 Ciechocinek ul. Mickiewicza 20

Nr konta bankowego 67 9550 0003 2260 0090 0185 0001